Το ραδόνιο στο σπίτι μας

radonhomeΑπό τη στιγμή που δημιουργείται, το αέριο ραδόνιο διαφεύγει από τους πόρους και τις ρωγμές των πετρωμάτων και εισέρχεται στην ατμόσφαιρα όπου διαχέεται γρήγορα.

Το ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος έχει πολλές οδούς εισόδου σε ένα κτίριο:

 • τις μικρορωγμές που υπάρχουν στο τσιμεντένιο δάπεδο
 • τα κενά ή ρωγμές που υπάρχουν στους τοίχους
 • τα κενά στα σημεία σύνδεσης τοίχου δαπέδου
 • τα διάκενα στα ξύλινα πατώματα
 • τα κενά στα σημεία εισόδου των σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • τα διάκενα στις πόρτες και τα παράθυρα
 • την παροχή νερού

 

Η συγκέντρωση ραδονίου στον εσωτερικό χώρο ενός κτιρίου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

 • ο ρυθμός εκροής ραδονίου από το έδαφος
 • το είδος θεμελίωσης της οικοδομής πάνω στο έδαφος
 • το ύψος της κατοικίας
 • η εκροή του ραδονίου από τα οικοδομικά υλικά και μάλιστα από τις εσωτερικές επιφάνειες
 • ο εξαερισμός
 • η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό της κατοικίας και στο εξωτερικό περιβάλλον.