Αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού

Τα δείγματα νερού ελέγχονται ως προς το ραδόνιο, το τρίτιο και την ενδεικτική δόση

Η ΕΕΑΕ διενεργεί συστηματικές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού ως προς το τρίτιο και την ενδεικτική δόση (ισότοπα του ουρανίου U-238, U-234 και ολική α/β ακτινοβολία), σύμφωνα με την Οδηγία 2013/51/Ευρατόμ σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Απόφαση Π/112/1057/2016/01.02.2016, ΦΕΚ 241/Β/09.02.2016 και την τροποποιητική Απόφαση 134069/23.12.2019, ΦΕΚ 5000/Β/31.12.2019.

Οι λεπτομέρειες για τη συχνότητα και τη μεθοδολογία των δειγματοληψιών και των αναλύσεων για την παρακολούθηση των ραδιενεργών ουσιών σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης περιγράφονται στις αποφάσεις που αναφέρονται παραπάνω και σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ΑΔΑ: ΩΚΖΝ465ΦΥΟ-ΙΩΤ.

 Δείτε το έντυπο της αίτησης για ανάλυση δείγματος πόσιμου νερού.

Δείτε περισσότερα στην ενότητα: Έλεγχος νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Our website is protected by DMC Firewall!