Αξιολόγηση υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ, μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.