Εξωτερική δοσιμέτρηση

Το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ παρέχει υπηρεσίες εξωτερικής δοσιμέτρησης για την ατομική παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία. Είναι το μοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ατομικής δοσιμέτρησης για πεδία ακτινοβολίας Χ, γάμμα, βήτα και μικτά πεδία νετρονίων και φωτονίων.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση δοσιμέτρου θερμοφωταύγειας (TLD) που έχει αντικαταστήσει από το 2000 το δοσίμετρο τύπου φιλμ. Παρέχει δοσιμέτρα σώματος, δοσίμετρα δακτύλου, καρπού και φακού του οφθαλμού για όλες τις ανάγκες ατομικής δοσιμέτρησης που δύναται να προκύψουν σε εκτιθέμενους εργαζομένους σε οργανισμούς υγείας, βιομηχανίες, ερευνητικά εργαστήρια, πανεπιστημιακά ιδρύματα, κλπ.

Οι υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης που παρέχει η ΕΕΑΕ έχουν διαπιστευτεί, ήδη από το 2002, από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17025, για μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος και άκρων σε πεδία φωτονίων. Επίσης, συμμετέχει συστηματικά σε διεθνείς και ευρωπαϊκές ασκήσεις διασύγκρισης.

Το εργαστήριο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο ατομικής δοσιμέτρησης, αναγνωρισμένη αξιοπιστία, επιστημονικό κύρος, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και βρίσκεται στην πρωτοπορία της έρευνας στον τομέα του.

Σήμερα δοσιμετρούνται από το Tμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ περίπου:

  • 12.000 εργαζόμενοι με δοσίμετρα σώματος
  • 50 εργαζόμενοι με δοσίμετρα καρπού
  • 50 εργαζόμενοι με δοσίμετρα νετρονίων
  • 170 εργαζόμενοι με δοσίμετρα δακτύλων γ ακτινοβολίας
  • 200 εργαζόμενοι με δοσίμετρα δακτύλων β, γ ακτινοβολίας
  • 320 εργαζόμενοι με δοσίμετρα σώματος εντός της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς (διπλή ατομική δοσιμέτρηση εντός και εκτός της ακτινοπροστατευτικής ποδιάς)
  • 70 εργαζόμενοι με δοσίμετρα φακού του οφθαλμού

Το Τμήμα Δοσιμετρίας εξασφαλίζει την αξιόπιστη ατομική παρακολούθηση των εκτιθέμενων εργαζομένων με ακριβείς μετρήσεις δόσης όπου υπάρχει πιθανή έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!