ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
210 – 650 6803
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
210 – 650 6828
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
210 – 650 6729
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
210 – 650 6731
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
210 – 650 6753, 6783, 6825
ΤΜΗΜΑ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΕΩΝ
210 – 650 6716, 6717, 6719, 6816
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
210 – 650 6742, 6807
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
210 – 650 6721
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
210 – 650 6702
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
210 – 650 6714
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
210 – 650 6804
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd