Ταυτότητα

Ποιοι είμαστε

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τον κανονιστικό έλεγχο, τη ρύθμιση και την εποπτεία του τομέα πυρηνικής τεχνολογίας, ακτινοπροστασίας και ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.
Είναι τεχνολογικός φορέας, έχει χαρακτήρα Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και απολαμβάνει πλήρους διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Υπάγεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εποπτεύεται από αυτόν.

Περισσότερα:
Συνημμένα Αρχεία

Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες μας

Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της ΕΕΑΕ προσδιορίζουν τις αποφάσεις της διοίκησης και καθοδηγούν το προσωπικό στην άσκηση των καθηκόντων του.

Εργαζόμαστε καθημερινά με βασική επιδίωξη την ασφάλεια, τηρώντας και εφαρμόζοντας το νομοθετικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών και τις αξίες της ΕΕΑΕ.

Περισσότερα:

Αναδρομή στην ιστορία

Η ιστορία της ΕΕΑΕ ξεκινά το 1954, έτος κατά το οποίο ιδρύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα φορέας με σκοπό την προώθηση των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας και τεχνολογίας, με την επωνυμία "Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας"

Περισσότερα:

Αντίκτυπος σε οικονομία και κοινωνία

Η συνεισφορά στην εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο είναι ουσιαστική και πολύπλευρη, καθώς η λειτουργία και το ρυθμιστικό έργο της ΕΕΑΕ αφορούν ένα ευρύ σύνολο ατόμων, φορέων και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Περισσότερα:

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητά μας!

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητά μας, σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και άσκησης αρμοδιοτήτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την ενίσχυση της νοοτροπίας ασφάλειας (safety culture), τόσο στο εσωτερικό της ΕΕΑΕ όσο και στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό της έλεγχο. 

Περισσότερα: