Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες προς επαγγελματικές ομάδες

Προσωπικά στοιχεία

Αιτούμενες Υπηρεσίες

Η υπηρεσία αφορά την προβολή, διαχείριση και υποβολή των ατομικών δόσεων των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Η υπηρεσία αφορά την υποβολή ετήσιων ενημερωτικών στοιχείων για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Η υπηρεσία αφορά την υποβολή στοιχείων για τον καθορισμό των εθνικών Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς και για την εκτίμηση των δόσεων σε εξεταζόμενους/ασθενείς από ακτινοδιαγνωστικές και επεμβατικές πρακτικές.

Η υπηρεσία αφορά την υποβολή έκθεσης ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας ακτινολογικών οδοντιατρικών συστημάτων.

Η υπηρεσία αφορά την εξειδικευμένη πληροφόριση για επιχειρήσεις τεχνητού μαυρίσματος.

Η υπηρεσία αφορά την εξουσιοδότηση οργανισμού για την υποβολή και διαχείριση δόσεων στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από τις αιτούμενες υπηρεσίες.

Αποστολή αίτησης εγγραφής στις υπηρεσίες

Our website is protected by DMC Firewall!