Γνωστοποίηση και έγκριση οργανισμών για μεταφορές

Σήμανση πακέτων μεταφοράς ραδιενεργών υλικών

Η μεταφορά ραδιενεργών υλικών υπόκειται σε κανονιστικό έλεγχο.  Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο των μεταφορών είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες σελίδες του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ:

Οι οργανισμοί που, βάσει κανονιστικού πλαισίου, πραγματοποιούν μεταφορά ραδιενεργών υλικών στην Ελλάδα, παρουσιάζονται στον παρακάτω κατάλογο:

 

  

1. Κέντρο Διακίνησης Ραδιενεργών Ισοτόπων ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με ημερομηνία λήξης 31.05.2025.
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
Δείτε το έγγραφο της άδειας και τα έγγραφα τροποποιήσεων άδειας εδώ και εδώ.

2. ACS ΜAEE με ημερομηνία λήξης 31.12.2025.
Π. Ράλλη 36-38, Αιγάλεω Αττικής
Δείτε το έγγραφο της άδειας και το έγγραφο τροποποίησης άδειας.

3. ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ

α. ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ (Λαύριο) με ημερομηνία λήξης 31.03.2026.

Θέση Πάνορμος Λαυρίου, 195 00 Λαύριο Αττικής
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

β. ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ (Χαλκιδική) με ημερομηνία λήξης 23.05.2025.

ΒΙ.ΠΕ. Λακκώματος, Χαλκιδική

Δείτε το έγγραφο της άδειας και το έγγραφο τροποποίησης άδειας.

4. SKYCARGO EXPRESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «SΚYCARGO EXPRESS Α.Ε.» με ημερομηνία λήξης 31.12.2025.
Θέση Βγέντζι - Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τ.Κ. 19003, Τ.Θ. 7698, Αττική
Δείτε το έγγραφο της άδειας καθώς και τα έγγραφα τροποίησης της άδειας εδώ και εδώ

5. EUROFREIGHT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ημερομηνία λήξης 28.02.2026.
Παπαγγελάκη 54, Περιοχή Παλαιοπαναγία, 19002 Παιανία, Αττική
Δείτε το έγγραφο της άδειας.

6. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ - MEDTRANSPORT
Οδυσσέως 13, Κορυδαλλός, Αττική
Δείτε το σχετικό έγγραφο.

7. SYN INNOVATION LABORATORIES A.E. με ημερομηνία λήξης 20.12.2024.
Θέση Σταυροδρόμι-Σουσάκι, 200 03 Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας
Δείτε το σχετικό έγγραφο και το έγγραφο τροποποίησης άδειας εδώ.

8. ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ με ημερομηνία λήξης 19.06.25.
ΟΤ 4Β της ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, Λαμία
Δείτε το σχετικό έγγραφο και τα έγγραφα τροποποίησης άδειας εδώ και εδώ.

9. GM TRANSMED ΜΟΝ. ΙΚΕ με ημερομηνία λήξης 22.08.2025.
Κηφισίας 32, Μαρούσι
Δείτε το σχετικό έγγραφο και τα έγγραφα τροποποίησης άδειας εδώεδώ και εδώ.